10 مورد يافت شد

ساختماني > تخريب

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

تخريب ساختمان

به مديريت: آقاي چيوايي

پيمانكاري چرمي

به مديريت: آقاي چرمي

شركت ساختماني آهار خرم

به مديريت: آقاي رمضاني

تخريب ساختمان

به مديريت: رفيعي

تخريب ساختمان کاملا مجاني + خريد فلزات

به مديريت: آقاي بياض سبزي

گل جنوب

به مديريت: آقاي آرش

خاکبرداري توسط لودر

به مديريت: آقاي مصطفي اميني

خوش سازان

به مديريت: آقاي نيري

دفتر پيمانکاري بهرامي

به مديريت: آقاي بهرامي

پيمانكاري خليلي

به مديريت: آقاي عيسي خليلي

نسخه فارسی