22 مورد يافت شد

خدمات > شستشو

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

Dry Clean - National servic

به مديريت: آقاي ارجمندي

قالي شويي گل ابريشم

به مديريت: حاجي بابايي

قاليشويي کسري

به مديريت: مرتضي محمدي

قاليشويي جيحون

به مديريت: احمد اسعدي

قاليشويي

به مديريت: احمد اسعدي

قاليشوئي محمودي

به مديريت: اقاي سينا محمودي

خشکشويي داريوش

به مديريت: آقاي اسفندياري

قاليشويي قصر( کلين سرويس)

به مديريت: آقاي صابري

قاليشويي نمونه ادهم

به مديريت: آقاي مظفر ادهمي

قاليشويي مجاز سوري (نسترن)

به مديريت: آقاي سوري

قاليشويي مجاز مهتاب

شماره پروانه 52

به مديريت: آقاي دهقاني

قاليشويي سوري

به مديريت: آقاي سوري

قاليشويي

به مديريت: ناصر باقري

شركت خدماتي تميزكاران ماهان

به مديريت: آقاي رضا فشندكي

مؤسسه پاك امين

به مديريت: آقاي حسيني

قاليشويي

به مديريت: آقاي حاج اكبرانباردار

موسسه ظفر

ثبت(259771)8ساعت كارمفيد5000تومان

به مديريت: آقاي صدوقي

قاليشويي و رفوگري توفيق

به مديريت: آقاي صدري

سفير پاكي پارس

به مديريت: آقاي افروز

خشكشويي و سفيد شويي پاكسا اكسپرس

به مديريت: محمد پور صفري

قاليشويي صادقيه

به مديريت: آقاي زارع

قاليشويي سمنگان نارمك (پيروزي اصل)

به مديريت: رضا فتحعلي

نسخه فارسی