23 مورد يافت شد

مجالس > تالار

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

تالار ريل حاتم

به مديريت:

تالار پذيرايي ديپلمات

به مديريت: آقاي کمال حسيني

تالار پذيرايي

به مديريت: ....

تالار پذيرائي بهاره

به مديريت: اقاي يحيا ئي

تشريفات مجالس طلوع عشق

افتخار دارد با كادري مجرب و دوره ديده

به مديريت: اقاي اكبري

بهشاد پايتخت

برگزار كننده جشنها و ميهما نيها و مجالس

به مديريت: اقاي شيخي و و هابي

تالار پذيرايي و سالن غذاخوري امين

به مديريت: آقاي مداحي

تالار و سفره خانه ياس

به مديريت: آقاي فاضلي

تالار قصر طلايي

به مديريت: آقاي رحيمي

تالار پذيرايي و رستوران تانيا

به مديريت: آقاي نوري

ماهان

به مديريت: آقاي لواساني

رستوران و تالار پذيرايي صئتقت

به مديريت: آقاي ايراندوست

رستوران و تالار پديرايي رويال تهران

به مديريت: آقاي ايراندوست

تالار شباهنگ يا آشپزخانه مجهز

به مديريت: آقاي حسيني

تالار پذيرايي دنياي اميد

به مديريت: آقاي وطن خواه

تالار پذيرايي سعيد

به مديريت: آقايان رفعتي و كريمي و الوندي

پيوند طلايي

به مديريت: آقاي عالمي

تالار شقايق

به مديريت: آقاي شاگري

تالار و رستوران پائيز

به مديريت: آقاي مهدي صادقيان

تالار رستوران هتل پارس

به مديريت: آقاي شايان

رستوران و تالار پذيرايي فردوسي

به مديريت: آقاي قرباني

تالار دلاوران

به مديريت: آقاي جلاليان

کترينگ باتريس

به مديريت: آقاي بابا رضا

نسخه فارسی