18 مورد يافت شد

ساختماني > آهن آلات و فلزات

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

گروه صنعتي جهان متال

به مديريت: آقاي جهان بين

صنعت كار

به مديريت: آقاي سوري

كارگاه تيرچه فلزي وبتوني اميني

تيرچه فلزي مقاوم دربرابرزلزله و سبك كاري

به مديريت: آقاي هيوا اميني

خريدار آهن آلات

به مديريت: آقاي استادي

بنگاه آهن آلات منتظري

به مديريت: حاج محمد رضا منتظري

خريدار آهن آلات

به مديريت: آقاي حميدي

صنايع آلومينيومي سعادت

به مديريت: آقاي آيت اله اسدي

آهن آلات شهيدزاده

به مديريت: آقاي شهيدزاده

شرکت توسعه تجاري تنديس

به مديريت: آقاي احمد جربان

کالاي آهن غفاري

به مديريت: آقاي محمد غفاري

پيمانکاري ابراهيمي

به مديريت: آقاي ابراهيمي

بازرگاني متين

به مديريت: آقاي قنبري

بورس آهن آلات صنعتي سهيل

به مديريت: آقاي مهدي خاني

آهن آلات رجبلو

به مديريت: آقاي رجبلو

آهن مينا

به مديريت: آقاي محرم علي سينا

آهنگري حسن پور

به مديريت: آقاي حسن پور

برشكاري محمد حيدري

به مديريت: آقاي محمد حيدري

خريد و فروش انواع ضايعات سهيل

به مديريت: آاي مهدي خاني

نسخه فارسی