6 مورد يافت شد

هتل و رستوران > هتل

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

هتل بين المللي باباطاهر

به مديريت: آقاي شهرام شيرواني

هتل رستوران سنتي روز يزد

به مديريت: محمد حسين رنگ چيان

مشهد امام رضا

به مديريت: حميد رضا مقاره

هتل رستوران ناصر

به مديريت: سعيد شکرايي

مهمانکده ضياء

به مديريت: م رضا ضياء الحق

هتل تابان

به مديريت: آقاي آيرملو

نسخه فارسی