9 مورد يافت شد

استخدام > درخواست استخدام

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

موسسه کاريابي ظفر

به مديريت: آقاي علي نمازي

به مديريت: آقاي صادق غلام پور

به مديريت: آقاي عقيل کشاورز

طلايه داران توان سبز

به مديريت: آقاي شريف

در خواست کار

به مديريت: علي رضا حيدر نعمتي

تکنسين کامپيوتر

به مديريت: آقاي سيد علي طباطبائي

به مديريت: خانم اعتضارپور

به مديريت: آقاي مهدي خالقي

به مديريت: آقاي مرتضي علي اشرفي

نسخه فارسی