10 مورد يافت شد

استخدام > عمومي

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

فايبر گلاس ظروف يکبار مصرف پلاستيک

به مديريت: آقاي سيد حسن اسپهداني

ميهن مهر اوستا

تامين و اعزام نيروي انساني

به مديريت: آقاي احمدي

شرکت آسفالت ريز

به مديريت: آقاي طباطبايي

کاريابي بين المللي پويان

به مديريت: آقاي هاشميان

شرکت آزادمهر تهران

به مديريت: آقاي شهبازيان

به مديريت: خانم تانيا خوش خلق

هنركده نرجس خاتون

به مديريت: خانم شيريان

شركت تلاشگران كار آفرين

به مديريت: آقاي عزيزم پاپي

آماده استخدام

به مديريت: فرشيد حيدري سردره

متقاضي استخدام

به مديريت: خانم امنه حسامي

نسخه فارسی