5 مورد يافت شد

وسائل نقليه > جرثقيل

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

تعميرگاه جرثقيل مرداني

ahmadreza_tadano@yahoo.com

به مديريت: احمد رضا مرداني

جرثقيل منصور

به مديريت: آقاي منصور اسلامي

خدمات جرثقيل شركاء

تعميرات وخريدوفروش

به مديريت: آقاي حميدرفيعي

جرثقيل و كمر شكن و تريلي المهدي

به مديريت:

جرثقيل سعيد

به مديريت: آقاي سعيدي

نسخه فارسی