4 مورد يافت شد

املاك > مشاركت در ساخت

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

تك مسكن لاله

به مديريت: آقاي رشيد نظري

مسكن كلبه

به مديريت: آقايان نوري و مسجدي

شركت وليمه گلستان

به مديريت: آقاي محمد امين طالبي

مسکن رضوان

به مديريت: آقايان سهرابي و داريوش کاظمي

نسخه فارسی