17 مورد يافت شد

خدمات > خدمات مراقبتي و توانبخشي

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

شميم كوثر لاوين

به مديريت: خانم سعيدي

مارال سمپاش

سمپاشي حشرات موزي

به مديريت: اقاي حسين رضائي

خدمات پرستاري شادي

به مديريت: خانم انصاري

مرکز پرستاري امدادگران سبز

به مديريت: آقاي صبوري

موسسه پرستاري و خدماتي نور مريم

به مديريت: آقاي اميري

موسسه توانبخشي بهزيستان پارس

به مديريت: آقاي مطلوبي

الماس درخشان سحر

مجوز (17386)

به مديريت: خانم حياتي - آقاي دکتر غفاري

سيمرغ

شماره ثبت : 31270/پ15927/8س

به مديريت: خانم حسيني نسب

ارمغان عاطفه

به مديريت: آقاي مصطفي مخلصي

مركز پرستاري فردوس

به مديريت: آقاي نوري

فرشتگان آسمان آبي

به مديريت: آقاي رزازي

خدمات پزشكي و پرستاري آوي شرق

به مديريت: خانم موسوي

مركز توانبخشي و نگهداري سالمندان نورسته

به مديريت: سركار خانم كردي

نورسته اولين پانسيون شبانه روزي

به مديريت: سركار خانم كردي

شركت كسري

به مديريت: آقاي شعباني

آسايش گشتران معين

به مديريت: خانم فيروزه سليماني

موسسه نيكوكاران

به مديريت: خ تهراني

نسخه فارسی