27 مورد يافت شد

هتل و رستوران > پيتزا ساندويچ

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

رستوران كاكتوس

تخصص ما جلب رضايت مشتريان...

به مديريت: اقاي محسني

ماسيس خان

به مديريت: اقاي نصيري و هرندي

پيتزا آدن

پيتزا و ساندويج

به مديريت: اقاي حيدري

پيتزا همبرگر گلستان

به مديريت: آقاي رسولي

رستوران و کترينگ ويلا

به مديريت: آقاي اميني

پيتزا و کافي شاپ شوکا

به مديريت: آقاي کامران پناهي

پيتزا تنوري سنگي ناپولي

به مديريت: آقاي مجيد فخاري

پيتزا ساندويچ دلفين

به مديريت: آقاي فتاپور

پيتزا همبرگر مخصوص سه گل

به مديريت: آقاي مراد نژاد

پيتزا ساندويچ

به مديريت: آقاي رضايي

پيتزا آروما

به مديريت: آقاي پاكباز

غذاي ناب دكتر آرين

به مديريت: با نظارت مستقيم دكتر آرين

گشنيزبرگر

انواع ساندويچ سردوگرمباسرويس رايگان

به مديريت: آقاي ابوالفضل شمس

پيتزا تنوري سالم

به مديريت: آقاي قربانعلي و آقاي اسكندري

پيتزا زيتون

به مديريت: تمدن نژاد

پيتزا عطاويچ

به مديريت: آقاي عطا قطبي

هات داگ شيوا

به مديريت: آقاي اميريان

پيتزا ، رستوران ويلا

به مديريت: حميد رضا اميني

پيتزا سحر

به مديريت: خانم خان محمدي

پيتزا كافي شاپ شبكه

به مديريت: آقاي ناطقي

پيتزا هات

به مديريت: آقاي يوسفي

پيتزا آسمان

به مديريت: آقاي فرامرز

پيتزا برگز مركزي

به مديريت: آقاي عابد فرهادي

پيتزا هفت چنار

به مديريت: آقاي مرادي

پيتزا آيسان

به مديريت: آقاي فروهر

پيتزا زيتون

به مديريت: آقاي مجتبي اسماعيل نيا

پيتزا ساندويچ آي تك

به مديريت: آقاي يزداني

نسخه فارسی