8 مورد يافت شد

صنعتي > كانكس

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

کار راد کاروان

توليد کانکس و خانه هاي ‌پيش ساخته

به مديريت: آقاي مهندس فرشيد عبدالهي راد

شركت سامان كانتين

سازنده كانكس و كانتينن

به مديريت: آقاي سيامك نجفيان

گروه صنعتي كوثر

به مديريت: غلامرضا جعفري

صنعت پايتخت كاروان

كانكس

به مديريت: آقاي عباس رفيعي

کارخانه توليد ويلاي پيش ساخته و کانکس

www.vilamoon.ir

به مديريت: اکبر اکبري

ايران کانکس

به مديريت: آقاي کنعاني

تعاوني توليدي پارساهگمتان غرب پارساکانکس

به مديريت: آقاي مصطفي يعقوب لو

توليدي تبريز كانكس

به مديريت: آقاي حافظ رضايي

نسخه فارسی