3 مورد يافت شد

آموزشي > آشپزي

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

اموزشگاه اشپزي و شيريني پزي مجلس ارا

سفارشات دسر و شيريني پذيرفته ميشود

به مديريت: خانم شالچيان

اموزشگاه اشپزي نمونه

اموزش انواع غذاهاي ايراني و فرنگي ،

به مديريت: خانم موسوي

آموزش خصوصي آشپزي

به مديريت: آقاي مقصودي

نسخه فارسی