23 مورد يافت شد

استخدام > همه موارد

با كليك روی نام موئسسه می‌توانيد جزييات آن را ببينيد.

جای شما در اينجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنيد تا جهت قرار گيری آگهی شما در اين صفحه با شما تماس بگيريم.
نام شرکت: نام شما: تلفن تماس:

فايبر گلاس ظروف يکبار مصرف پلاستيک

به مديريت: آقاي سيد حسن اسپهداني

ميهن مهر اوستا

تامين و اعزام نيروي انساني

به مديريت: آقاي احمدي

پايا تلفن كاران

به مديريت: آقاي رستمي

شرکت آسفالت ريز

به مديريت: آقاي طباطبايي

کاریابی دشت آهو

شماره ثبت 295595

به مديريت: خانم صادقی

موسسه کاريابي ظفر

به مديريت: آقاي علي نمازي

به مديريت: آقاي صادق غلام پور

به مديريت: آقاي عقيل کشاورز

طلايه داران توان سبز

به مديريت: آقاي شريف

در خواست کار

به مديريت: علي رضا حيدر نعمتي

تکنسين کامپيوتر

به مديريت: آقاي سيد علي طباطبائي

به مديريت: خانم اعتضارپور

کاريابي بين المللي پويان

به مديريت: آقاي هاشميان

شرکت آزادمهر تهران

به مديريت: آقاي شهبازيان

مركز سحر خيزان

به مديريت: آقاي محسن احمدي

به مديريت: آقاي مهدي خالقي

به مديريت: خانم تانيا خوش خلق

هنركده نرجس خاتون

به مديريت: خانم شيريان

فن آوران تهران

به مديريت: آقاي احمدوند

به مديريت: آقاي مرتضي علي اشرفي

شركت تلاشگران كار آفرين

به مديريت: آقاي عزيزم پاپي

متقاضي استخدام

به مديريت: خانم امنه حسامي

آماده استخدام

به مديريت: فرشيد حيدري سردره

نسخه فارسی