املاك > عمومي

فروش زمين اكازيون در رويان

به مديريت: آقاي خداوردي

رويان - جنب شهرك فردوسي داخل شهرك رويان پارك

 فروش 497 متر زمين از قرار متري 500 هزار تومان

 با سند و كاربري مسكوني - با دستور نقشه 398 متر در دوطبقه - اطراف زمين ساخته شده

شهرك ديوار كشي شده با نگهباني - با بهترين امكانات شهري - اكازيون

- فروش يا معاوضه با خودرو مدل بالا يا ملك در تهران 

تلفن: 9126931003 - 9396931003


نسخه مناسب چاپ
نسخه فارسی